Sentyabr 5, 2018

Çin imperatorunun Hz.Rəsulallah (s) barədə yazdığı şeir

Zhu Yuanzhang 1368-ci il ölkəni fəth edərək, 1396-ci ilə qədər Çin hökümətinin imperatoru olmuşdur. O, müsəlman olmamasına baxmayaraq bir neçə məscidi inşa edərək müsəlman çinliləri şəhərə köçürmüşdür. Onun Rəsulallah (s) barədə yazdığı bu şeir isə, tarixlərə keçmişdir.

至聖百字讃
乾坤初始
天籍注名
傳教大聖
降生西域
授受天經
三十部册
普化衆生
億兆君師
萬聖領袖
協助天運
保庇國民
五時祈祐
默祝太平
存心真主
加志窮民
拯救患難
洞徶幽冥
超拔靈魂
脱離罪業
仁覆天下
道冠古今
降邪歸一
教名清真
穆罕默德
至聖貴人
穆罕默德
清真北寺

 

“Kainat yarandığı gündən bu tərəfə Tanrı təyin etmək üçün əmr vermişdir bu, böyük inanc haqqında xütbə edən adamı.

Qərbdə dünyaya gəldi.
O, müqəddəs yazıları qəbul edəndir. 30 hissədən ibarətdir bu kitab

Səmalar ilə qüvvətlənən müqəddəslərin şahı, ümmətini qorumaq üçün gündə 5 dəfə ibadət ilə sülhü sakitcə ümid edərək gözləyəndir

Onun qəlbi Allaha tərəf yönəlmişdi
Kasıbara səlahiyyət verən, onları fəlakətdən dəf edəndir
Qaranlıqda həbs olmuş ruhları və ürəkləri çəkib (qaranlıqdan) çıxarandır.

Bütün pisliklərdən uzaqda, onun dini təmiz və doğrudur.
Məhəmməd! Nəcib və uca biridir!”

Hazırlayan: Möhsin Mehdi