Oktyabr 20, 2018

Təbriz Qasımov – Nəsirəddin Tusi Düşüncəsində Tanrı İnancının Fəlsəfi Təhlili

14 oktyabrda fəlsəfə mütəxəssisi Təbriz Qasımovun seminarı təşkil edilmişdir. Seminarda böyük alim Nəsirəddin Tusinin Tanrı haqqında olan düşüncələrinin fəlsəfi təhlilindən bəhs edilmişdir.